2015-02-03

UAB “Saikas”, pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama, sėkmingai baigė įgyvendinti projektą “Daugiakriterinių įmonės veiklos rizikos valdymo sprendimų ir duomenų analizės informacinės sistemos (MIRMS – Multi Criteria Integrated Risk Management Solution)

Share