Informacinė sistema ''Draudimas''
INFORMACINĖ SISTEMA DRAUDIMAS
Informacinė sistema „Draudimas"- draudimo verslo valdymo sistema, atitinkanti draudimo bendrovių poreikius tvarkant draudimo apskaitą, administruojant žalas, kaupiant ir efektyviai apdorojant informaciją apie sutartis su draudėjais, tarpininkais, perdraudikais. Tai yra draudimo bendrovių darbastalinė sistema, pasižyminti lankstumu, greičiu, galimybe atlikti visas draudimo verslo operacijas, išsamiomis statistinėmis bei analitinėmis ataskaitomis. Sistema yra nuolat papildoma naujomis funkcijomis bei programiniais moduliais atsižvelgiant į rinkos pokyčius bei klientų poreikius.

Informacinė sistema „Draudimas" integruojama su apskaitos ir verslo valdymo sistema „Saikas'W", todėl užtikrinamas pastovus abipusis ryšys tarp įmonės draudimo ir buhalterinės apskaitos sistemų, užtikrinamas duomenų vientisumas, mažinamos darbo laiko sąnaudos. Sistema palaiko transakcijų vykdymą (duomenų importą, eksportą) ir su kitomis apskaitos ir verslo valdymo sistemomis.

Sistema pasižymi ypatingu lankstumu tiek sistemos naudojimo, tiek administravimo atžvilgiu. Sistemoje realizuota daugiau nei 200 įvairių ataskaitų lietuvių, anglų, latvių, ispanų bei lenkų kalbomis.Dokumentus galima sudaryti ir apskaityti įvairiomis valiutomis.

Informacinė sistema „Draudimas" taip pat gali būti integruojama su internetinių pardavimų sistema, draudimo savitarnos sistema bei klientų savitarnos portalu. UAB „Saikas" sistemas ir jų naudojimo sritis, funkcijas draudimo bendrovėse iliustruoja žemiau pateikta schema.
 • ne gyvybės, gyvybės draudimo pasiūlymų, polisų, prašymų draudimo sutarčiai sudaryti duomenų ir normatyvų įvedimas ir administravimas (įmokos automatinis skaičiavimas, polisų spausdinimas, apmokėjimas, nutraukimas, performinimas, sugadinimas ir kita);
 • klientų duomenų įvedimas;
 • ilgalaikiai, trumpalaikiai draudimo polisai;
 • polisai juridiniams, fiziniams asmenims;
 • kompleksinio draudimo (kelios draudimo rūšys viename polise) polisai;
 • polisai su galimybe apdrausti daugiau negu vieną draudimo objektą;
 • draudimo sutarčių nutraukimo, performinimo, pratęsimo ir sugadinimo funkcijos;
 • automatinio polisų pratęsimo funkcija;
 • automatinis transporto priemonių verčių nustatymas;
 • automatinis nekilnojamojo turto verčių nustatymas;
 • apmokėjimų įvedimas;
 • sąskaitų - priminimų išrašymo, siuntimo bei administravimo modulis;
 • automatinis skolų dengimas pagal banko išrašą;
 • tiesioginio debeto sutartys ir apskaita;
 • automatinis priminimų siuntimas draudėjams el. paštu apie besibaigiančius polisus;
 • elektroninių dokumentų ir procesų administravimo sistema;
 • dokumentų PDF kopijų (polisų, pranešimų apie žalos eigą ir pan.) saugojimas ir peržiūra;
 • privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimo sistema (ryšys su Lietuvos, Latvijos, Lenkijos draudikų biurų informacinėmis sistemomis);
 • TPVCA draudimo sutartys ir liudijimai: paprastoji, grupinė sutartys, pasienio sutartis, žalia korta;
 • CRM - komunikacijų su klientais administravimo modulis (komunikacijų registravimas, administravimas, užduotys sistemos vartotojams, automatinai priminimai);
 • automatinis draudimo įmokos paskaičiavimas tarifikavimo sistemos pagalba (lengvai konfigūruojamos tarifų lentelės, virš 50 skirtingų tarifikavimo parametrų);
 • skolų valdymo modulis (pranešimų apie nesumokėtas įmokas generavimas);
 • informacijos apie skolininkus perdavimas skolų išieškojimo biurams, skolininkų administravimo informacinėms sistemoms;
 • komisinio atlyginimo apskaita, komisinių sąnaudų paskirstymas pagal pasirašytas įmokas;
 • priedų prie atlyginimo apskaita;
 • tiesioginio draudimo techninių atidėjinių, uždirbtų įmokų, komisinio atlyginimo skaičiavimas, analizė ir valdymas nacionaline bei užsienio valiuta;
 • automatinis valiutų kursų importas iš nacionalinio banko;
 • draudimo įmokų skaičiuoklės sąsaja su draudimo brokerių sistemomis;
 • įvykių registracija, žalų (įvykio bylos, akto, tyrimo dokumentų įvedimas) apskaita ir analizė, regreso apskaita, regreso mokėjimų skolų analizė ir valdymas;
 • integracija su žalų sąmatų sudarymo sistemomis;
 • užduočių modulis administruojant įvykius, žalų limitų tikrinimas, įvykių aktų tvirtinimo perdavimas;
 • perdraudimo apskaitos modulis;
 • prisiimto perdraudimo apskaitos modulis;
 • draudimo polisų blankų apskaita (blankų pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, sugadinimas, grąžinimas ir pan.);
 • draudimo apskaitos duomenų jungimas prie buhalterinio balanso duomenų (Didžiosios knygos), duomenų jungimo auditas;
 • pinigų plovimo prevencijos modulis;
 • rizikos akumuliacijos pagal apdrausto objekto adresą paskaičiavimas;
 • draudimo sumų, nuolaidų taikymo, išmokų už žalas limitavimo pagal atskiras naudotojų ir draudėjų grupes modulis;
 • nuolaidos taikymo komiso sąskaita modulis;
 • kliento lojalumo, draudimo objekto drausmingumo skaičiavimas pagal Užsakovo pateiktas formules, daugybę rodiklių, su galimybe nustatyti kiekvieno rodiklio palyginamąjį svorį;
 • nepageidaujamų (padidintos rizikos) asmenų ir draudimo objektų registracija ir draudimo apribojimai jiems;
 • draudimo veiklos kaštų apskaitos ir analizės modulis;
 • statistinės ataskaitos Lietuvos draudimo priežiūros komisijai, Draudikų biurui;
 • interaktyvių ataskaitų paruošimas, analizės duomenų grafinio atvaizdavimo formos pasirinkimas, grafikų - diagramų spausdinimas;
 • apribojimai dėl duomenų peržiūros pagal vartotojų pavaldumą, hierarchiją (skirtingų skyrių ar įmonių (tarpininkų) darbuotojai gali matyti tik savo skyriaus ar įmonės duomenis);
 • duomenų eksportas iš duomenų peržiūrėjimo langų, ataskaitų į EXCEL, PDF, dBase, HTML ir kitus formatus, paskaičiuotų ataskaitų išsaugojimas PSR formatu;
 • didelis ataskaitų, užklausų įvykdymo greitis (1 mln. draudimo polisų 1000 puslapių ataskaitos formavimo laikas - iki 3 minučių);
 • naudotojo darbo su duomenimis auditas (kas, kada įvedė arba koregavo duomenis);
 • sistemos naudotojo veiksmų apribojimo valdymas;
 • galimybė prisegti išorinius dokumentus ("attachment") (pvz. prisegama nuotrauka, lentelė ar kitas dokumentas);
 • galimybė sistemos administratoriui suvienodinti perteklinius duomenis (besidubliuojančius subjektus, draudimo objektus, klasifikatorius);
 • sistemos daugiakalbiškumas (lietuvių, anglų, latvių, ispanų, lenkų kalbos, galimybė pridėti kitas kalbas).
 • Tęsdami šios internetinės svetainės naršymą, Jūs sutinkate su slapukų (ang. Cookies) naudojimu. Daugiau informacijos.

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close