2015 metai

2015-02-03


 

UAB “Saikas”, pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama, sėkmingai baigė įgyvendinti projektą "Daugiakriterinių įmonės veiklos rizikos valdymo sprendimų ir duomenų analizės informacinės sistemos (MIRMS - Multi Criteria Integrated Risk Management Solution) prototipo sukūrimas", pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra".

Prototipo pagrindu sukurti produktai bus aktualūs įmonių vadovams, finansininkams, pardavimų vadovams, rizikos vertintojams. Pagrindinė tikslinė šio produkto grupė – negyvybės draudimo įmonės, tačiau produktas gali būti skirtas kitos veiklos srities įmonėms, siekiančioms tiksliau vertinti savo ir klientų (ne)mokumo riziką. Šiuo projektu buvo siekiama sukurti sistemą, kuri perkeltų fragmentiškus, nevientisus ir  neintegruotus rizikos įvertinimo skaičiavimus į automatizuotą rizikos valdymo sistemą.